• slider image 1820
:::

文章列表

104
2021-07-01 110/7/02  課程進度及作業習寫 110/7/02 課程進度及作業習寫 (戴慈瑩 / 262 / 104)
2021-06-30 110/7/01  課程進度及作業習寫 110/7/01 課程進度及作業習寫 (戴慈瑩 / 219 / 104)
2021-06-29 110/6/30  課程進度及作業習寫 110/6/30 課程進度及作業習寫 (戴慈瑩 / 264 / 104)
2021-06-29 公告 體育062/-0702課程進度及作業(請記得簽收喔) 體育062/-0702課程進度及作業(請記得簽收喔) (蘇雅琪 / 242 / 104)
2021-06-29 公告 健康0628-0702課程進度及作業(請記得簽收喔) 健康0628-0702課程進度及作業(請記得簽收喔) (蘇雅琪 / 229 / 104)
2021-06-28 110/6/29  課程進度及作業習寫 110/6/29 課程進度及作業習寫 (戴慈瑩 / 246 / 104)
2021-06-27 110/6/28  課程進度及作業習寫 110/6/28 課程進度及作業習寫 (戴慈瑩 / 233 / 104)
2021-06-24 110/6/25  作業習寫(看完記得按我以閱讀完畢) 110/6/25 作業習寫(看完記得按我以閱讀完畢) (戴慈瑩 / 279 / 104)
2021-06-24 110/6/24  課程進度及作業習寫 110/6/24 課程進度及作業習寫 (戴慈瑩 / 345 / 104)
2021-06-22 110/6/23  課程進度及作業習寫 110/6/23 課程進度及作業習寫 (戴慈瑩 / 320 / 104)
2021-06-21 110/6/22  課程進度及作業習寫 110/6/22 課程進度及作業習寫 (戴慈瑩 / 289 / 104)
2021-06-21 公告 體育0621-0625課程進度及作業(請記得簽收喔) 體育0621-0625課程進度及作業(請記得簽收喔) (蘇雅琪 / 212 / 104)
2021-06-21 公告 健康0621-0615課程進度及作業(請記得簽收喔) 健康0621-0615課程進度及作業(請記得簽收喔) (蘇雅琪 / 209 / 104)
2021-06-20 110/6/21  課程進度及作業習寫 110/6/21 課程進度及作業習寫 (戴慈瑩 / 262 / 104)
2021-06-17 110/6/18  課程進度及作業習寫 110/6/18 課程進度及作業習寫 (戴慈瑩 / 234 / 104)
2021-06-16 110/6/17  課程進度及作業習寫 110/6/17 課程進度及作業習寫 (戴慈瑩 / 257 / 104)
2021-06-15 110/6/16  課程進度及作業習寫 110/6/16 課程進度及作業習寫 (戴慈瑩 / 267 / 104)
2021-06-15 公告 0615-0702音樂課任務,完成後請填寫google表單(按簽到) 0615-0702音樂課任務,完成後請填寫google表單(按簽到) (張以真 / 250 / 104)
2021-06-15 公告 體育0615-0618課程進度及作業(請記得簽收喔) 體育0615-0618課程進度及作業(請記得簽收喔) (蘇雅琪 / 220 / 104)
2021-06-15 公告 健康0615-0618課程進度及作業(請記得簽收喔) 健康0615-0618課程進度及作業(請記得簽收喔) (蘇雅琪 / 215 / 104)

台南市永康區復華七街166號 TEL(06)2320783 / FAX(06)2030813