• slider image 1761
  • slider image 1728
:::

文章列表

309
2021-06-28 6/28-7/2自然功課 6/28-7/2自然功課 (王金惠 / 177 / 309)
2021-06-28 6/28~7/2 英語課進度 6/28~7/2 英語課進度 (王伃婷 / 117 / 309)
2021-06-22 公告 閩南語作業解答 閩南語作業解答 (李美瑢 / 143 / 309)
2021-06-22 公告 閩南語課本作業答案 閩南語課本作業答案 (李美瑢 / 150 / 309)
2021-06-21 【資訊】第19週-上傳作品 【資訊】第19週-上傳作品 (黃俊斌 / 177 / 309)
2021-06-21 6/21-6/25自然功課 6/21-6/25自然功課 (王金惠 / 137 / 309)
2021-06-21 6/21~6/25 英語課進度 6/21~6/25 英語課進度 (王伃婷 / 141 / 309)
2021-06-18 【資訊】第18週-簡報大挑戰 【資訊】第18週-簡報大挑戰 (黃俊斌 / 137 / 309)
2021-06-18 6/21~7/2體育課 6/21~7/2體育課 (沈國璋 / 121 / 309)
2021-06-16 公告 閩南語6/15~7/2進度及作業補充說明〈請按簽到〉 閩南語6/15~7/2進度及作業補充說明〈請按簽到〉 (李美瑢 / 146 / 309)
2021-06-16 6/15-6/18自然功課 6/15-6/18自然功課 (王金惠 / 111 / 309)
2021-06-16 公告 閩南語6/15~7/2進度及作業〈請按簽到〉 閩南語6/15~7/2進度及作業〈請按簽到〉 (李美瑢 / 129 / 309)
2021-06-15 公告 美勞課進度 美勞課進度 (楊慧玲 / 125 / 309)
2021-06-15 公告 0615-0702音樂課任務,完成後請填寫google表單(按簽到) 0615-0702音樂課任務,完成後請填寫google表單(按簽到) (楊雅婷 / 115 / 309)
2021-06-15 6/15~6/18 英語課進度-U4習作解答與線上測驗 6/15~6/18 英語課進度-U4習作解答與線上測驗 (王伃婷 / 116 / 309)
2021-06-11 【資訊】第17週-使用GE 【資訊】第17週-使用GE (黃俊斌 / 108 / 309)
2021-06-09 6/14-18-體育:躲避球規則影片 6/14-18-體育:躲避球規則影片 (沈國璋 / 135 / 309)
2021-06-08 公告 美勞課進度 美勞課進度 (楊慧玲 / 154 / 309)
2021-06-07 6/7-6/11自然功課 6/7-6/11自然功課 (王金惠 / 141 / 309)
2021-06-07 公告 音樂課:請填寫表單(按簽到) 音樂課:請填寫表單(按簽到) (楊雅婷 / 148 / 309)
第一頁 上一頁 1   2   3  下一頁 最後頁

台南市永康區復華七街166號 TEL(06)2320783 / FAX(06)2030813