• slider image 1829
:::

文章列表

310
2021-06-28 6/28-7/2自然功課 6/28-7/2自然功課 (王金惠 / 197 / 310)
2021-06-28 6/28~7/2 英語課進度 6/28~7/2 英語課進度 (王伃婷 / 164 / 310)
2021-06-22 公告 閩南語作業解答 閩南語作業解答 (李美瑢 / 180 / 310)
2021-06-21 【資訊】第19週-上傳作品 【資訊】第19週-上傳作品 (黃俊斌 / 207 / 310)
2021-06-21 6/21-6/25自然功課 6/21-6/25自然功課 (王金惠 / 174 / 310)
2021-06-21 6/21~6/25 英語課進度 6/21~6/25 英語課進度 (王伃婷 / 207 / 310)
2021-06-18 【資訊】第18週-簡報大挑戰 【資訊】第18週-簡報大挑戰 (黃俊斌 / 210 / 310)
2021-06-18 6/21~7/2體育課 6/21~7/2體育課 (沈國璋 / 213 / 310)
2021-06-17 公告 美勞課進度 美勞課進度 (楊慧玲 / 248 / 310)
2021-06-16 公告 閩南語6/15~7/2進度及作業補充說明〈請按簽到〉 閩南語6/15~7/2進度及作業補充說明〈請按簽到〉 (李美瑢 / 192 / 310)
2021-06-16 公告 110-06-18作業 110-06-18作業 (蔡姿怡 / 182 / 310)
2021-06-16 6/15-6/18自然功課 6/15-6/18自然功課 (王金惠 / 200 / 310)
2021-06-16 公告 110-06-17作業 110-06-17作業 (蔡姿怡 / 161 / 310)
2021-06-16 公告 閩南語6/15~7/2進度及作業〈請按簽到〉 閩南語6/15~7/2進度及作業〈請按簽到〉 (李美瑢 / 205 / 310)
2021-06-15 公告 0615-0702音樂課任務,完成後請填寫google表單(按簽到) 0615-0702音樂課任務,完成後請填寫google表單(按簽到) (楊雅婷 / 163 / 310)
2021-06-15 6/15~6/18 英語課進度-U4習作解答與線上測驗 6/15~6/18 英語課進度-U4習作解答與線上測驗 (王伃婷 / 165 / 310)
2021-06-11 【資訊】第17週-使用GE 【資訊】第17週-使用GE (黃俊斌 / 214 / 310)
2021-06-09 公告 美勞課進度 美勞課進度 (楊慧玲 / 209 / 310)
2021-06-09 6/14-18-體育:躲避球規則影片 6/14-18-體育:躲避球規則影片 (沈國璋 / 202 / 310)
2021-06-07 6/7-6/11自然功課 6/7-6/11自然功課 (王金惠 / 227 / 310)

台南市永康區復華七街166號 TEL(06)2320783 / FAX(06)2030813