• slider image 1829
:::
公告 陳姿伶 - 停學不停課專區 | 2021-06-25 | 點閱數: 105

          今日任務

        1. 完成兩項因材網任務

            國語任務:字音測驗

            數學任務 小數測驗(二)

        2. 觀看成語小書電子檔(今日公告)

                  確認暑假作業需抄寫的成語解釋及例句

                         

       今日作業

        1.國:(習)P94 ~ 96 ,共 3 頁

        2.數:(習)P108~ P110 ,共 3 頁

        3.數:(練) P62~P64,共 3 頁

 

台南市永康區復華七街166號 TEL(06)2320783 / FAX(06)2030813